ستاد تنظيم بازار اجازه افزايش قيمت خودرو را به شركت های خودروساز نمی‌دهد

زیان هر خودروی توليدی سایپا چقدر است؟

نویسنده: تحریریه اتومبیل فارسی چهارشنبه، 21 ارديبهشت 1401
اتومبیل فارسی - شیدایی - عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا اتومبیل فارسی - شیدایی - عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا

 

عضو هيات مدیره گروه خودروسازی سايپا با بيان اينكه طی سه سال گذشته قيمت نهاده های توليد خودرو 7 برابر شده و قيمت خودرو 3 برابر شده است، گفت: «طی چند سال اخير شورای پول و اعتباری مبلغی را در قالب تسهيلات برای شركت های خودروساز در نظر مي‌گرفت اما در اين دوره هيچ تسهيلاتی مصوب نشده است.»

 

علی شيدايی درباره پرداخت تسهيلات به خودروسازان، اظهارداشت: «ستاد تنظيم بازار اجازه افزايش قيمت خودرو را به شركت های خودروساز نمي‌دهد از همين رو بايد تلاش كرد كه با افزايش بهره وري، توليد اقتصادی كه مدنظر قرار گرفته و همچنين واگذاری سهام درون گروهي، شرايطی را فراهم كنيم كه توليد خودروها از خط زيان خارج شود.»

 

او با بيان اينكه هر خودرويی كه توليد مي‌شود به طور متوسط 70 ميليون تومان زيان برای گروه خودروسازی سايپا دارد، گفت: «طی سه سال اخير قيمت نهاده های توليد چون فولاد، مواد پليمری و... 7 برابر شد ولی قيمت خودرو 3 برابر شده است، لذا شكاف قيمت سبب شده كه توليد با چالش مواجه شود.»

 

شيدايی با تاكيد بر اينكه شكاف قيمت فروش و قیمت تمام شده(زیان) باعث شد، در پايان سال جاری زيان تلفيقی گروه خودروسازی سايپا 58 هزار ميليارد تومان شود، خاطرنشان كرد: «طی 4 سال اخير و در ماه اسفند شورای پول و اعتبار تزريق نقدينگی به خودروسازان را تصويب مي‌كرد اما سال گذشته چنين اتفاقی نيفتاد و بعضا در سيستم بانكی هم با محدوديت های روبرو شده ايم از همين رو تامين نقدينگی دچار مشكل شده است.»

 

او با بيان اينكه گروه خودروسازی سايپا به دنبال تامين نقدينگی از راه های مختلف است، گفت: «در تلاش هستيم نقدينگی مورد نياز را از طريق بازار پول و سرمايه تامين كنيم، بدين جهت يكی از راه ها كه رئيس جمهور در قالب 8 فرمان ابلاغ كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت مجدانه پيگير اجرای آن است، فروش سهام درون گروهی سايپا است.»

 

عضو هيات مدیره گروه خودروسازی سايپا خاطرنشان كرد: «42 درصد سهام گروه سايپا تودلی است، بدين جهت با استفاده از توان مركز كارشناسان قوه قضائيه در حال بررسی هستيم تا ضمن قيمت گذاری مناسب، اين سهام به اهل آن واگذار شود تا هم سهامداران منتفع شوند و هم اينكه با تزريق نقدينگي، سرمايه گذاری در بخش های مولد صورت گيرد.»

 

او با تاكيد بر اينكه گروه خودروسازی سايپا موظف شده تا پايان سال جاری 650 هزار دستگاه خودرو توليد كند و قطعا با همراهی و همدلی تمام بخش ها بيش از اين عدد محقق خواهد شد، گفت: «طی 4 ماهی كه گروه خودروسازی سايپا تحويل تيم جديد مديريتی شد، اين مجموعه ضمن كسری نقدينگی با ۸۰ هزار خودرو ناقص ، ۵ هزار و ۲۰۰ خودرو یورو ۴ و هزار و ۷۰۰ خودرو بدون گارانتی روبرو بود از همين رو با برنامه ريزی و فعاليت گسترده تمام بخش ها، تعداد خودروهای ناقص در مقطع فعلی به 28 هزار دستگاه رسيد (تا پايان ماه جاری به 20 هزار دستگاه مي‌رسد) و توليد 37 هزار دستگاه طی سال جاری محقق شد.»

 

در همین زمینه

بیشتر بخوانید

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام اتومبیل فارسیآپارات اتومبیل فارسیاینستاگرام اتومبیل فارسییوتیوب اتومبیل فارسیتلگرام اتومبیل فارسی

14010204

Gif automobile Farsi 325 90

MVM 14010209

پیشنهاد اتومبیل فارسی

No Internet Connection