10 درصد کاهش نسبت به روزهای گذشته

کاهش قیمت انواع تایر خودرو در بازار + فهرست قیمت جدید (12 بهمن 99)

نویسنده: تحریریه اتومبیل فارسی یکشنبه، 12 بهمن 1399
اتومبیل فارسی - تایر خودرو اتومبیل فارسی - تایر خودرو

 

 

فهرست قیمت جدید انوع لاستیک‌های تولید داخل در بازار تهران به نقل از ایران جیب به شرح زیر است:

 

      یزد تایر

اندازه تایر: 205.60.15 / قیمت هر حلقه: 760.000 تومان
اندازه تایر: 205.60.14 / قیمت هر حلقه: 720.000 تومان
اندازه تایر: 185.65.14 / قیمت هر حلقه: 600.000 تومان
اندازه تایر: 185.65.14 / قیمت هر حلقه: 620,000 تومان
اندازه تایر: 185.65.15 / قیمت هر حلقه: 620.000 تومان
اندازه تایر: 165.65.13 / قیمت هر حلقه: 500.000 تومان
اندازه تایر: 205.55.16 / قیمت هر حلقه: 790.000 تومان
اندازه تایر: 175.70.13 / قیمت هر حلقه: 720.000 تومان
اندازه تایر: 195.65.15 / قیمت هر حلقه: 660.000 تومان
اندازه تایر: 175.60.13 / قیمت هر حلقه: 600.000 تومان

 

 

      کویر تایر

اندازه تایر: 205.60.15 / 800.000 تومان
اندازه تایر: 185.65.15 / 630.000 تومان
اندازه تایر: 205.60.14 / 775.000 تومان
اندازه تایر: 205.55.16 / 840.000 تومان
اندازه تایر: 195.60.15 / 780.000 تومان
اندازه تایر: 205.50.16 / 800.000 تومان

 

 

      لاستیک بارز

اندازه تایر: 205.60.15 / 775.000 تومان
اندازه تایر: 165.65.13 / 520.000 تومان
اندازه تایر: 205.60.14 / 710.000 تومان
اندازه تایر: 175.60.13 / 620.000 تومان
اندازه تایر: 205.55.16 / 770.000 تومان
اندازه تایر: 185.60.15 / 520.000 تومان
اندازه تایر: 185.65.14 / 650.000 تومان
اندازه تایر: 205.50.16 / 800.000 تومان
اندازه تایر: 235.65.17 / 980.000 تومان
اندازه تایر: 195.65.15 / 650.000 تومان

 

 

      ایران تایر

اندازه تایر: 205.60.15 / 720.000 تومان
اندازه تایر: 175.60.13 / 560.000 تومان
اندازه تایر: 185.65.15 / 575.000 تومان
اندازه تایر: 165.65.13 / 480.000 تومان
اندازه تایر: 185.65.14 / 575.000 تومان
اندازه تایر: 205.60.14 / 770.000 تومان
اندازه تایر: 205.55.16 / 740.000 تومان

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام اتومبیل فارسیآپارات اتومبیل فارسیاینستاگرام اتومبیل فارسییوتیوب اتومبیل فارسیتلگرام اتومبیل فارسی

پیشنهاد اتومبیل فارسی

No Internet Connection