شبکه‌های اجتماعی

قیمت تایر خودرو 30 درصد افزایش یافت
اتومبیل فارسی - تایر خودرو

 

رئیس سازمان حمایت خبر داد

رئیس سازمان حمایت از تصویب قیمت لاستیک در جلسه روز گذشته ستادتنظیم بازار به صورت علی الحساب 30 درصد خبر داد و گفت: «طرح نظارت ویژه بر بازار لوازم خانگی در همه استان‌ها از امروز شروع خواهد شد.»

عباس تابش در خصوص بررسی افزایش قیمت لاستیک در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: «پیشنهاد افزایش 30 درصدی قیمت لاستیک در جلسه بررسی و مصوب شد به صورت علی الحساب این افرایش اعمال شود.»

 

وی ادامه داد: «تولیدکنندگانی که معتقدند هزینه تمام شده آن‌ها بیش از این رقم است، باید مستندات و صورت‌های مالی خود را ارائه کند و پس از بررسی در صورت تأیید، مجوز لازم صادر خواهد شد.»

رئیس سازمان حمایت گفت: «برخی از تولیدکنندگان مستنداتی را ارائه کرده‌اند ولی کافی نیست، ولی با توجه به این که حقوق مصرف کننده از طریق تولید کافی تأمین می‌شود، برای حمایت از تولید کننده، اگر مستندات قابل قبول ارائه کنند، بررسی و مجوز لازم صادر می‌شود.»

 

 

 

نظر دهید


در همین زمینه