شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - سایپا شاهین
با موعد تحویل مهر تا آذر1402 صورت می‌گیرد

 

طرح پیش فروش خودرو سایپا شاهین با موعد تحویل مهر تا آذر1402 آغاز شد. متقاضیان برای خرید سایپا شاهین باید مبلغ 212 میلیون و 583 هزار تومان را به عنوان پیش پرداخت واریز نمایند.


پیرو بخشنامه به شماره 68573 به اطلاع نمایندگی‌ها و متقاضیان حائز شرایطی که در سامانه یکپارچه عرضه خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تغییر سفارش خود از محصولات سایر خودروسازان به محصولات گروه سایپا اقدام نموده‌اند و درخواست تحویل خودرو ایشان در طرح زمستان سال 1402 تائید گردیده، می‌رساند شرایط فروش محصولات به شرح ذیل اعلام می‌گردد. بدیهی است جهت سایر متقاضیان که درخواست ایشان خودروی مذکور نبوده است متعاقباً اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد.


متقاضیان محترم حائز شرایطی کـه پیامـک امکـان واریـز وجـه بـرای ایشـان از طریـق سـامانه گـروه سـایپا ارسـال گردیـده اسـت مـی‌تواننـد از روز یکشـــنبه مــورخ 1402/02/31 بــا مراجعــه بــه ســایت فــروش اینترنتــی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

 

 

نظر دهید