شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی- خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو
خطیبی تشریح کرد:

 

مدیرعامل ایران‌خودرو در مورد واردات خودرو گفت: «ما کاملا موافق واردات هستیم، زیرا برای اقتصاد کشور یک مزیت است. البته سیاست واردات ایران‌خودرو CBU نیست بلکه هدف CkD است.»


مهدی خطیبی ادامه داد: «خودروساز در واردات CBU تجربه موفقی نداشته است، بنابراین تیراژ کمی CBU وارد می‌شود و بعد به دنبال CkD و مونتاژ خواهیم بود.»


وی در مورد مذاکراتی که ایران‌خودرو برای واردات خودرو داشته توضیح داد: «در مورد چند خودرو مذاکره کرده‌ایم اما مشخص نیست در سال جاری واردات داشته باشیم یا نه.»


مدیرعامل ایران‌خودرو در مورد کشورهایی که واردات خودرو از آنها صورت خواهد گرفت اظهار کرد: «ایران‌خودرو تابع سیاست‌های کلی نظام است، اما ما دوستان دوران تحریم را فراموش نخواهیم کرد.»

 

نظر دهید


در همین زمینه