شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - سایپا کوییک
از سوی سایپا اعلام شد

 پیرو اعلام نتايج در سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح سامانه مذکور در سال گذشته نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX، کوییک GXR، شاهین G، اطلس G و ساینا اقدام نموده و در تاريخ 1403/02/03 پیامک به ايشان ارسال گرديده میرساند، امكان واريز وجه و ثبت نام مطابق جدول ذیل اعلام میگردد.

 

AuotmobileFa Saipa 14030203

 

بر اساس این شرایط فروش مبلغ پیش پرداخت به میزان 202 میلیون تومان برای اطلس G و 184 میلیون تومان برای کوییک GX و 189 میلیون تومان برای کوییک GXR و 231 میلیون تومان برای ساینا تعیین شده است. همچنین قیمت نهایی خودروهای نامبرده بر اساس قیمت روز خودرو در زمان نحویل مندرج در قرار داد مشتریان خواهد بود.

طبق شرایط فروش منتشر شده از سوی سایپا تحویل خودروی اطلس G برای آبان الی اسفند 1403 و زمان تحویل کوییک GX برای شهریور الی آذر 1403 و زمان تحویل کوییک GXR برای مرداد الی آبان 1403 و زمان تحویل ساینا برای مهر الی اسفند 1403 تعیین شده است.

زمان تحویل خودرو مطابق جدول فوق در هفته چهارم ماه ذکر شده است. 

نظر دهید