شبکه‌های اجتماعی

رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟
اتومبیل فارسی - گواهینامه رانندگی

نداشتن گواهینامه سبب مقصر شدن فرد فاقد گواهینامه در تصادف نمی‌شود

رانندگی بدون گواهینامه از لحاظ قانونی جرم است و در صورتی که فرد بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کند مجرم شناخته می‌شود و خودرو توسط ماموران توقیف خواهد شد و فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

 

مطابق با قانون، رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات را به دنبال دارد و در صورت ارتکاب مجدد فرد به دو ماه تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود البته این جرم از جمله جرایمی است که می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که نداشتن گواهینامه سبب مقصر شدن فرد فاقد گواهینامه در سانحه رانندگی نمی‌شود اما باید دید که آیا تصادف رخ داده ناشی از بی‌احتیاطی بوده یا علت دیگری دارد.

 

در صورت مقصر بودن فردی که گواهینامه رانندگی ندارد، دادگاه مکلف است مجازات را تشدید کند و می‌تواند این فرد را برای مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند. در این شرایط شرکت بیمه باید بدون هیچ قید و شرطی خسارات را پرداخت کند و سپس می‌تواند بخشی از آن یا تمام آن را از راننده‌ است بگیرد.

 

نظر دهید