شبکه‌های اجتماعی

جای سایپا شاهین در بازار خودرو خالی بود!
اتومبیل فارسی - سایپا شاهین

تازه وارد سايپا


صنعت خودرو طی سال‌های گذشته، فراز و نشيب‌های متعددی را تجربه كرده و در اين دوره، سختی‌هايی كه بر اين بخش وارد شده، بی‌سابقه بوده است. تحريم‌های ظالمانه صنعت خودرو با هدف زمين‌گير كردن اين صنعت از سال 97 آغاز شد، اما با وجود تمام این فشارها، شركت‌های خودروسازی توانستند تا حدودی تحريم‌ها را بی اثر كنند. برای اينكه در اين مسير موفقيت‌ها بيش‌تر شود، صنعت خودرو باید بيش از گذشته تلاش كند و به سمت طراحی و توليد خودروهايی برود كه مطابق با علم روز و فناوری‌هایی باشد و در صنعت خودروی دنيا مورد استفاده قرار می‌گيرد.

در سال‌های اخیر تحريم باعث شد كه شركت‌های خودروسازی بر اساس اهداف و برنامه‌های كه داشتند حركت كنند و به سمت توليد خودروهای جديد بروند. يكی از خودروهايی كه در اين مدت شاهد تولید و تولد آن هستيم، شاهين است.

به جرات می‌توان گفت كه جای خودروی شاهين در بازار خودرو و همچنين سبد محصولات گروه خودروسازی سايپا خالی بود. سایپا همواره تمركز بر توليد خودروهايی داشته كه از نظر ابعاد و شكل كوچک هستند، حال خودروی شاهين ضمن آنكه محصولی مناسب برای خانواده است، باعث می‌شود كه مردم امكان انتخاب بيشتری داشته باشند.

 

شاهين به لحاظ موتور و پلتفرم، ايده آل و خوب است و قطعا اگر در مورد اين خودرو، اطلاع رسانی‌های مناسب صورت گيرد، مردم از خودروی جديد سايپا استقبال خواهند كرد.

به عنوان فردی كه سال‌ها در حوزه خودرو فعاليت كرده، از اينكه خودرو شاهين توسط مهندسان ايرانی طراحی و توليد شده است، افتخار می‌كنم و قطعا اين امر باعث افتخار هر ايرانی است، چرا كه سايپا در شرايط سخت تحريم به چنين موفقيتی دست يافته است.

ما در ايران هيچ زمان تكنولوژی توليد پلت فرم به اين شكل را نداشتيم و از آنجا كه پلتفرم خودروی شاهين متعلق به سايپا است، اين خودروساز می‌تواند از اين پلتفرم برای ساير مدل‌های خودرو استفاده كند. پيش‌بينی می‌كنم استفاده بهينه از پلت فرم شاهين موفق خواهد بود و سبب رشد صنعت خودرو خواهد شد.

بارها عنوان شده كه يكی از مشكلات جدی صنعت خودرو، تنوع پايين خودروهای بازار است؛ اگر سايپا مدل‌های مختلف را توليد كند جای خالی برخی از خودروها پر خواهد شد. بنابراين جای اميدواری است كه صنعت خودرو در مسيری كه به آن پرداخته شد حركت كند و اجازه ندهد موضوعات مختلف آن‌ها را نسبت به توسعه دلسرد كند.

 

نوشته: محمدرضا كوچک زاده

رئيس ارزشيابی خودرو شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران (ISQI)

نظر دهید


در همین زمینه