شبکه‌های اجتماعی

جدیدترین گزارش کیفی خودروهای تولید داخل ویژه آبان ماه 99 منتشر شد
اتومبیل فارسی - شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 

 

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها را در کشور را برعهده دارد. این شرکت جدیدترین ارزیابی کیفی خودروهای تولید داخل را ویژه آبان ماه 99 منتشر کرده است.

این شرکت مطابق دستورالعمل‌های موجود، خودروهای داخلی را در 5 دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین یک تا ۵ ستاره کیفی را برایشان در نظر می‌گیرد. هدف اصلی از این گزارش، ارتقا کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازها می‌باشد.

نتایج این ارزشیابی ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین شده برای هرخودرو و براساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. گزارشی که از این بررسی حاصل می‌شود را هرماه به وزارت صمت ارائه می‌کند.

 

AutomobileFa Report of Local Car Quality 1Dey99

 

 

نظر دهید


در همین زمینه