شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - ایکو تارا
برای اعمال از ابتدای تیر 1402

 

لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای اجرا از اول تیرماه 1402 از سوی این شرکت منتشر شد.


در راستای اجرای مفاد مصوبه 574 شورای رقابت در خصوص تعیین قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید، لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد. لیست درج شده قیمت بهای کارخانه است و به آن مبالغ مالیات، بیمه، شماره گذاری و سایر موارد قانونی اضافه می‌شود.

 

 

نظر دهید


در همین زمینه