شبکه‌های اجتماعی

ثبت‌نام مدل3 در اروپا از 8500 دستگاه گذشت

آماده برای افزایش تولید

یکی از وب‌سایت‌های خبری نزدیک به تسلا مدعی شده است که VIN یا همان شماره شناسایی خودرو (Vehicle Identification Number) مربوط به مدل3 از رقم 200.000 افزایش یافته و اکنون به 207.222 رسیده است. با توجه به این که میزان تولید مدل3 در پایان 2018، عدد 155.662 دستگاه اعلام شده بود، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که اکنون 51.560 VIN مربوط به این خودرو، در دسترس است و در واقع هنوز به فروش نرسیده است.
البته اگرچه آمار کلی بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما تعداد ثبت‌نام خودروها در اکتبر که 62.000 مورد بود، به فقط 6.000 مورد در نوامبر و کمی بیش از 7.600 مورد در دسامبر کاهش داشت. با این وجود، خبر خوشحال‌کننده این است که اکثر VINهای جدید این خودرو، مربوط به اروپا است. در واقع حداقل 8.584 مورد آن از اروپا می‌آید که سهم 63 درصدی این قاره را در میزان ثبت‌نام مدل3 در ماه ژانویه نشان می‌دهد.
نزدیک به 13.000 VIN جدید مدل3 نیز مربوط به نسخه‌های تمام‌چرخ محرک است. سهم این نسخه‌ها در ماه ژانویه 95 درصد خواهد بود که نشان از تمایل بیشتر تسلا برای تولید این نسخه‌ها است و البته این تصمیم، منطقی هم به نظر می‌رسد. قرار بود که در ابتدا، فقط نسخه‌های تمام‌چرخ محرک مدل3 در اروپا به فروش برسند.

نظر دهید


در همین زمینه