شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - سهمیه بنزین
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد

 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: حداقل یکبار تا پایان سال 1401 از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنید.


روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: مالکین خودروها برای جلوگیری از غیرفعال شدن کارت‌های سوخت شخصی، باید حداقل یکبار تا پایان سال 1401 از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنند.


شرکت ملی پخش در بخش دیگری از این اطلاعیه یادآوری کرده که در صورت نداشتن کارت سوخت شخصی نسبت به ثبت درخواست المثنی در دفاتر پلیس +10 اقدام کنید.

نظر دهید


در همین زمینه