شبکه‌های اجتماعی

تيبا، تيبا۲ و ساينا موفق به دریافت سه ‌ستاره کیفی شدند
اتومبیل فارسی - سایپا تیبا

براساس گزارش شركت بازرسی كيفيت و استاندارد

براساس آخرين گزارش شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران، سه محصول تيبا، تيبا۲ و ساينا توليد گروه خودروسازی سايپا موفق به اخذ سه‌ستاره کیفی شدند.

 

اين خودروها كه پيش‌تر دو ستاره كيفی كسب كرده بودند، در آخرين آزمون‌های استانداردی شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران، موفق به كسب سه ستاره شدند تا بدين ترتيب صحت ارتقاء كيفيت اين محصولات نيز تاييد شود.

لازم به ذکر است که پيش‌ از این نیز دو خودرو كوييک و ۱۵۱ نيز موفق به كسب سه ستاره كيفی شده بودند تا بدين ترتيب با توجه به توقف توليد خودروهای خانواده پرايد، ديگر هيچ خودرو تک ستاره یا دوستاره‌ای در گروه خودروسازی سايپا توليد نشود.

 

موفقيت گروه خودروسازی سايپا در ارتقای سطح كيفی محصولات خود، در شرايط تحريم و محدوديت‌های موجود اقتصادی، بيانگر تلاش مستمر اين گروه جهت انجام همه تست‌های فنی و كيفي و بازرسی مدون از محصولات توليدی در كنار تلاش برای جلب رضايت مشتريان است.

نظر دهید