شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - سایپا شاهین CVT
با رشد قیمتی بیش از 16 میلیون تومان

 

گروه خوروسازی سایپا قیمت خودروی جدید شاهین اتوماتیک را افزایش داد.

 

با ارسال دعوت نامه برای متقاضیان شرکت کننده در طرح فروش فوق العاده شاهین اتوماتیک در سامانه یکپارچه فروش خودرو، قیمت نهایی خودرو سایپا شاهین اتومات توسط سایپا اعالام شد.


قیمت شاهین اتوماتیک که چندی پیش توسط سایپا 625 میلیون تومان اعلام شده بود با افزایش بیش از 16 میلیون تومانی به 641 میلیون و 718 هزار تومان رسیده است.

 

نظر دهید