شبکه‌های اجتماعی

میزان عوارض خودرو در سال 1399 اعلام شد
اتومبیل فارسی - عوارض خودرو

ضریب اخذ عوارض مانند سال 98 و بدون تغییر است

افشین کریمی، رییس عوارض خودرو شهرداری تهران در رابطه با میزان عوارض خودرو در سال 99 اعلام کرد که میزان عوارض سالیانه خودرو‌ها طبق تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده تعیین خواهد شد و همچنین قیمت خودرو توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شده و جهت ابلاغ به شهرداری اعلام می شود.
کریمی در تشریح ضریب محاسبه عوارض خودرو در سال 99 اضافه می کند که ضریب عوارض خودرو در سال آینده برای خودروهای داخلی معادل یک و نیم در 1000 قیمت خودرو از درب کارخانه و همچنین برای خودرو‌های خارجی معادل یک و نیم در 1000 مجموع ارزش گمرکی خودرو محاسبه و اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است که ضرایب اخذ عوارض درست همانند سال گذشته ثابت هستند، اما تغییرات در قیمت خودرو‌ها باعث افزایش نرخ عوارض خودرو در سال آینده خواهد شد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نظر دهید


در همین زمینه