شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - تولید خودرو
مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو:

 

به گفته مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، احتمالا مرحله سوم تخصیص فروش خودرو شهریورماه انجام شود. 


مهدی تقدسی در خصوص فروش دوره سوم یکپارچه خودرو گفت: «طرح فروش یکپارچه خودرو ختم به این دو مرحله نخواهد شد، اما اینکه فرآیند مرحله سوم دقیقا چه زمانی باشد، هنوز مشخص نیست و قطعا پس از اتمام مرحله دوم، برای مرحله سوم و اجرای آن برنامه‌ریزی صورت خواهد گرفت.»


مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: «البته خودرو‌های عرضه‌شده در این مرحله به ۳درصد متقاضیان جامانده از مرحله دوم اختصاص دارند. به این گروه از متقاضیان در مرحله دوم سامانه جامع عرضه خودرو هیچ‌گونه خودرویی اختصاص داده نشده بود.»


تقدسی گفت: «متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده باید توجه داشته باشند که همچون دو طرح دیگر (عادی و طرح حمایت از قانون جوانی جمعیت ویژه مادران) باید برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت و مسدود کردن وجه ۱۰۰میلیون تومان اقدام کنند.»

 

نظر دهید