شبکه‌های اجتماعی

فهرست قیمت جدید انواع لاستیک‌های ایرانی در بازار (16 فروردین 1400)
اتومبیل فارسی - تایر خودرو

بر اساس جدیدترین تغییرات بازار در سال 1400

 

 

فهرست قیمت جدید انوع لاستیک تولید داخل در بازار تهران امروز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400 به نقل از ایران جیب به شرح زیر است.

 

      انواع لاستیک‌های یزد تایر

 

اندازه: 205.60.15 | 785.000 تومان

اندازه: 205.60.14 | 720.000 تومان

اندازه: 185.65.14 | 645.000 تومان

اندازه: 185.65.15 | 585.000 تومان

اندازه: 165.65.13 | 510,000 تومان

اندازه: 205.55.16 | 800.000 تومان

اندازه: 175.70.13 | 710.0000 تومان

اندازه: 195.65.15 | 685.000 تومان

اندازه: 175.60.13 | 585.000 تومان

 

      انواع لاستیک‌های کویر تایر


اندازه: 205.60.15 | 800.000 تومان

اندازه: 175.70.13 | 650.000 تومان

اندازه: 185.65.15 | 635.000 تومان

اندازه: 205.60.14 | 785.000 تومان

اندازه: 205.55.16 | 800.000 تومان

اندازه: 195.60.15 | 780.000 تومان

اندازه: 205.50.16 | 800.000 تومان

 

      انواع لاستیک‌های بارز


اندازه: 205.60.15 | 760.000 تومان

اندازه: 165.65.13 | 500.000 تومان

اندازه: 205.60.14 | 730.000 تومان

اندازه: 175.70.13 | 650.000 تومان

اندازه: 175.60.13 | 620.000 تومان

اندازه: 205.55.16 | 780.000 تومان

اندازه: 185.60.15 | 530.000 تومان

اندازه: 185.65.15 | 570.000 تومان

اندازه: 185.65.14 | 610.000 تومان

اندازه: 205.50.16 | 855.000 تومان

اندازه: 235.65.17 | 980.000 تومان

اندازه: 195.60.15 | 735.000 تومان

اندازه: 195.65.15 | 650.000 تومان

 

      انواع لاستیک‌های ایران تایر 


اندازه: 205.60.15 | 690,000 تومان

اندازه: 175.60.13 | 565,000 تومان

اندازه: 185.65.15 | 510,000 تومان

اندازه: 165.65.13 | 480,000 تومان

اندازه: 185.65.14 | 575,000 تومان

اندازه: 205.60.14 | 680,000 تومان

اندازه: 205.55.16 | 700,000 تومان

 

 

 

 

نظر دهید


در همین زمینه