شبکه‌های اجتماعی

قیمت نهایی خودرو در قراردادهای پیش فروش چگونه محاسبه می‌شود؟
اتومبیل فارسی - نحوه محاسبه قیمت نهایی خودرو در پیش فروش

بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خودروساز حق ندارد بیش از ۵۰ درصد ارزش خودرو را در طرح پیش‌ فروش دریافت کند، اما منعی برای دریافت درصدهای پایین‌تر وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از ایران جیب، برخی کاربران با ثبت سوژه‌ای با عنوان «قیمت پیش‌فروش خودرو در دعوت‌نامه تغییر نکند» خواستار عدم تغییر قیمت نهایی خودرو بر مبنای پیش پرداخت صورت گرفته، شده بودند. به عبارتی خواسته بودند که قیمت نهایی خودرو با در نظر گرفتن مبلغ پیش پرداخت تعیین شود و مبلغ پیش پرداخت به عنوان ۵۰ درصد قیمت نهایی خودرو لحاظ شود.

 

در این خصوص باید اشاره کرد که طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، فروشنده حق ندارد بیش از ۵۰ درصد از مبلغ را در پیش‌فروش خودرو دریافت کند. به این معنی که خودروساز برای دریافت مبلغ پیش فروش خودرو، نهایتاً می‌تواند ۵۰ درصد مبلغ کل را دریافت کند اما طبق مقررات جاری منعی برای دریافت درصدهای پایین‌تر وجود ندارد. به این ترتیب ممکن است در زمان ثبت نام، مبلغ پیش پرداخت معادل ۵۰ درصد قیمت نهایی خودرو باشد اما در زمان تحویل خودرو(به دلیل رشد قیمت نهایی) مبلغ پیش پرداخت معادل درصد کمتری از قیمت فروش باشد. طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای این مسئله منعی وجود ندارد.

 

البته باید توجه داشت که در قرارداد فروش خودرو چه نوع عرضه مدنظر است؛ فروش با قیمت قطعی و یا فروش با قیمت روز تحویل خودرو. بر اساس هر یک از این دو نوع قرارداد قیمت نهایی خودرو مشخص می شود. 

نظر دهید