شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - کامیون فورس بهمن دیزل
با افزایش قیمت برای مردادماه 1402

 

لیست قیمت جدید محصولات بهمن دیزل ویژه مردادماه 1402 از سوی این شرکت اعلام شد. بهمن دیزل در شرایطی اقدام به انتشار لیست جدید قیمت محصولات خود کرده که این محصولات با افزایش قیمت روبرو شده‌اند.


بر اساس اعلام بهمن دیزل قیمت کمپرسی امپاور با 86 میلیون تومان افزایش از 2 میلیارد و 590 میلیون تومان به 2 میلیارد و 676 میلیون تومان رسیده است. همچنین کامیون باری امپاور نیز با ثبت افزایش 64 میلین تومانی از 2 میلیارد و 550 میلیون تومان به 2 میلیارد و 614 میلیون تومان تغییر قیمت داده است. قیمت فورس 12 تن نیز یک میلیارد و 977 میلیون تومان اعلام شده است.

 

 

نظر دهید


در همین زمینه