شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - ایکو تارا
سه‌شنبه هفته آتی برگزار می‌شود

 

ایران خودرو در نظر دارد 2000 دستگاه خودرو تارا دستی رنگ سفید را از طریق بورس کالا عرضه نماید.


به اطلاع متقاضیان مـی‌رسـاند، خـودروی تـارا دسـتی بـا موعـد تحويـل 1401/03/17 از طريـق بــورس كــالا عرضــه مـی‌گردد. شرایط عرضــه خــودروی فــوق كــه در روز ســه شــنبه مورخ 1401/11/25 برگزار می‌شود، به این شرح است:


شرایط فروش تارا دستی:

تارا دنده ای
تاریخ عرضه : 25 بهمن 1401
تاریخ تحویل : 17 خرداد 1402
تعداد عرضه : 2000 عدد
رنگ : سفید
قیمت پایه : 256/500/000 میلیون
پیش پرداخت : 100 درصد
محل تحویل خودرو : انبار کارخانه

 

نظر دهید


در همین زمینه