شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - سانگ یانگ کوراندو
محصول جدید بی‌ ام کارز

 به اطلاع عموم متقاضیان گرامی و عاملیت هاي مجاز میرساند، امکان تکمیل فرآینـد ثبـت نـام متقاضـیان طـرح سـامانه یکپارچه عرضه خودروهاي وارداتی، با توجه به اولویت بندي اعلام شده از سوي وزارت صـمت بـه صـورت فـروش فـوق العـاده بـا قیمـت غیرقطعی به شرح جدول ذیل فراهم گردیده است.

متقاضیان گرامی، می توانند نسبت به واریز وجه خودرو به صورت آنلاین از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1403/04/19 لغایت ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1403/04/29 اقدام فرمایند. شایان ذکر است بازه ي زمانی مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد.

 

شرایط فروش سانگ‌یانگ کوراندو

AutomobileFa Korando sale 14030417

نظر دهید


در همین زمینه