شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - سایپا شاهین
ویژه منتخبین دومین طرح سامانه ‌یكپارچه تخصیص خودرو

 

گروه خودروسازی سایپا طرح پیش فروش‌ خودرو شاهین مختص طرح عاد‌ی در دومین مرحله سامانه‌ یكپارچه عرضه خودروهای داخلی ویژه مرداد 1402 را اعلام کرد.


پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروها‌ی داخلی به اطلاع نمایندگی‌ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عاد‌ی‌ سامانه یکپارچه عرضه خودروها‌ی‌ داخلی در خرداد ماه سال جار‌ی‌ نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان 1403 تعیین و در تاریخ 1402/05/30 پیامک به ایشان ارسال گردیده می‌رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام بخشی از درخواست‌ها‌ی خرید مذکور مطابق شرایط ذیل اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است جهت متقاضیانی که برا‌ی‌ ایشان این امکان فراهم نگردیده است متعاقباً اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.


موعد تحویل خودروها هفته چهارم خرداد الی شهریور 1403 خواهد بود. همچنین قیمت خودروها به قیمت روز خودرو در زمان تحو‌یل مندرج درقرارداد مشتر‌یان محاسبه خواهد شد.


متقاضیان حائز شرایطی که پیامک امکان واریز وجه در تاریخ 1402/05/30 براي ایشان از طریق سامانه گروه سایپا ارسال گردیده است می‌توانند از روز دوشنبه مورخ 1402/05/30 با مراجعه به سایت فروش اینترنتی به ادرس com.iranecar.saipa://https و ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربري نسبت به واریز وجه و ثبت نام اقدام نمایند.

 

نظر دهید