شبکه‌های اجتماعی

فروش فوری خودروسازان داخلی به زودی آغاز می‌شود
اتومبیل فارسی - سایپا کوییک

به منظور افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار

شنیده‌ها حاکی از صدور مجوز فروش فوری محصولات خودروسازان داخلی برای افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار در روزهای آینده دارد. بر همین اساس به گفته کارشناسان بازار خودرو با اجرای برنامه‌های فروش فوری و افزایش عرضه،‌ حباب قیمت‌های کاذب در بازار از بین خواهد رفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، درحال حاضر قیمت کارخانه‌ای و بازار محصولات اختلاف فاحشی دارد که در این میان دلالان توانسته‌اند با جوسازی و دروغ پردازی درباره افزایش 50 درصدی قیمت کارخانه‌ای، سودهای نجومی نصیب خود کنند.

 

کارشناسان بازار خودرو یکی از عوامل در افزایش اخیر قیمت در بازار خودرو را آغاز نشدن فرآیند شماره‌گذاری خودروهای صفر کارخانه ای می‌دانند که در روزهای آینده و رفع این مانع،‌ عرضه خودرو به بازار افزایش چشمگیری خواهد یافت.

به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی عدم اعتماد به سودجویان بازار و صبر پیشه کردن برای اجرای برنامه های فروش کارخانه‌ای مسیر مطمئن‌تری برای خودرودار شدن مشتریان است. از سویی دیگر آغاز شماره‌گذاری خودروها و افزایش عرضه کاهش قیمت بازار را به دنبال خواهد داشت.

نظر دهید