شبکه‌های اجتماعی

تعرفه جدید و خودروهای مشمول دریافت گواهی معاینه فنی در سال 1400 اعلام شد
اتومبیل فارسی - مرکز صدور گواهی معاینه فنی

با اعلام مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران

 

 

امسال خودروهای تولید داخل با پلاک شخصی و تولید سال 1395 و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی مدل سال 2016 و قبل از آن مشمول معاینه فنی هستند.

 

نرخ معاینه فنی خودروهای سبک مراجعه اول ۴۷.۰۰۰ تومان و مراجعه مجدد ۱۰.۰۰۰ تومان، خودروهای سنگین مراجعه اول ۷۱.۶۰۰ تومان و مراجعه مجدد ۱۲.۰۰۰ و موتورسیکلت مراجعه اول ۱۲.۰۰۰ تومان و مراجعه مجدد ۲.۰۰۰ تومان تعیین شده است.

 

در حال حاضر مراکز معاینه فنی تهران از ساعت ۷:۳۰ صبح تا 16 بعد از ظهر فعال هستند.

 

 

نظر دهید


در همین زمینه