شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - ساینا اس
تحویل 90 روزه

 بر اساس اعلام نتایج دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متقاضیان حائز شرایط که در خردادماه 1402 برای خودرو سایپا ساینا اس ثبت نام کرده‌اند و اولویت تابستان 1403 برای آنان تعیین شده بود و در تاریخ 3 آبان 1402 پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند با واریز وجه طبق جدول زیر اقدام به ثبت نام بر اساس شرایط ذیل نمایند.

 AutomobileFa Saipa Saina S Sale Condition Aban1402 14020804

نظر دهید