شبکه‌های اجتماعی

اتومبیل فارسی - خودروهای وارداتی
رئیس سازمان ملی استاندارد:

 

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، گفت: «تاکنون حدود ۵هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که تعدادی از این خودروها هنوز در گمرک است.»


وی تاکید کرد: «سازمان‌ استاندارد ایران کاملا موافق واردات خودروی باکیفیت و رقابتی است، اما برخی مغلطه می‌کنند مبنی بر اینکه سازمان استاندارد مخالف واردات خودرو است.»


رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: «طیفی از اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر نیستند خطاها و مشکلاتی را که در حوزه واردات خودرو متعلق به آنهاست بپذیرند و لذا نقطه‌های تاریک خود را پشت هیمنه سازمان ملی استاندارد پنهان می‌کنند.»


وی با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد با واردات میلیون‌ها خودروی باکیفیت و رقابتی هم موافق است، گفت: «برخی ظرفیت این واردات را ندارند و می‌گویند سازمان استاندارد مخالفت می‌کند د‌رحالی‌که این‌طور نیست.»

 

نظر دهید


در همین زمینه