شبکه‌های اجتماعی

رامک خودرو ترخیص و تحویل تیوولی را بعد از دو سال و نیم آغاز کرد
اتومبیل فارسی - آغاز ترخیص و تحویل سانگ‌یانگ تیوولی توسط رامک خودرو

پس از رأی نهایی دادگاه و اجازه ترخیص خودروهای مانده در گمرک

شرکت رامک خودرو از آغاز ایفای تعهدات خود و تحویل خودروهای تیوولی های مشتریان این مجموعه خبرداد.

 

پس از نهایی شدن رأی دادگاه و اجازه ترخیص خودروهای مانده در گمرک مانده رامک خودرو، تحویل اولین سری تیوولی از سوی رامک خودرو آغاز شد و گروه صنعتی رامک خودرو از آغاز ایفای تعهدهای خود و تحویل تیوولی مشتریان این مجموعه خبر داد. پس از دو سال و نیم تکاپو و پیگیری جدی با عنایت مرجع قضایی و همکاری دولت اولین بخش از خودروهای تیوولی مشتریان این شرکت روز سه شنبه 21 مردادماه در سازمان مرکزی این شرکت در جاده مخصوص، با حضور مالکین این خودروها، تحویل آن‌ها گردید.

پارت اول این خودروها از گمرک ترخیص شده و طی روزهای آتی و پارتهای بعدی به طور مداوم ترخیص و خودروهای مذکور درسازمان مرکزی شرکت رامک خودرو تحویل مشتریان گرامی خواهد شد.

 

شایان ذکر است، با نشست صمیمی در سالن کنفرانس مرکزی شرکت رامک خودرو از سوی مدیرعامل این شرکت و دیگر مدیران و کارشناسان این مجموعه با اولین گروه مشتریان خودروهای تیوولی، ضمن گفتمان دوستانه، از تک تک مشتریان محترم، تکریم به عمل آوردند.

در این نشست مدیرعامل شرکت رامک خودرو از تاخیر و فرسایش ناخواسته فراهم شده که خارج از اراده این مجموعه بوده است از آحاد مشتریان این شرکت پوزش طلبید و اعلام داشتند در روزهای آتی مابقی خودروهای دپو شده در گمرک را ترخیص و به ترتیب اولویت ثبت نام تحت نظارت نماینده ی مرجع قضایی و سازمانهای نظارتی، تحویل مشتریان گرامی و صبور این شرکت، خواهند نمود.

درپایان اشاره داشتند با برنامه ریزی موثری که در گروه صنعتی رامک خودرو فراهم شده است تمامی خودرو های باقی مانده در گمرک ترخیص خواهد شد.

نظر دهید