چرا قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل با کاهش نرخ ارز ارزان نخواهد شد؟
اتومبیل فارسی - خط تولید پژو 206

دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر و البته نوسان غیرقابل پیش بینی آن، اعلام کرد که مردم منتظر کاهش قیمت کارخانه ای خودرو نباشند و اگر هم نرخ ارز کاهش پیدا کند، خودروسازان برای کاهش قیمت کارخانه‌ای خود اقدامی نخواهند کرد.

احمد نعمت بخش با اشاره به زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز داخلی اعلام کرد که با کاهش قیمت ارز، هزینه‌های تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند و شاید شرکت‌های خودروسازی در مرحله نخست از زیان تولید خارج شوند، ولی در عوض سود حداقلی نصیب آنان خواهد شد و به همین خاطر با کاهش نرخ ارز، قیمت کارخانه‌ای خودروسازان کاهش پیدا نخواهد کرد.

دبیر انجمن خودروسازان کشور در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری مردم در بخش خودرو، چنین عنوان کرد که در حال حاضر بسیاری از مردم برای سود بیشتر به خرید خودرو اقدام کرده اند، اما با شرایط فعلی و کاهش قیمت‌‌ها در بازار مجبور به فروش خودروهای خود هستند و همین عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود.

نظر دهید


در همین زمینه

شبکه‌های اجتماعی