الجزایر آخرین کشور استفاده کننده از بنزین دارای سرب

استفاده از بنزین دارای سرب در تمامی کشورها پس از 100 سال منسوخ شد

تحریریه اتومبیل فارسی چهارشنبه، 10 شهریور 1400

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام اتومبیل فارسیآپارات اتومبیل فارسیاینستاگرام اتومبیل فارسییوتیوب اتومبیل فارسیتلگرام اتومبیل فارسی

oilpack

AutomobileFarsi NewArrizo5T

پیشنهاد اتومبیل فارسی

No Internet Connection