مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد:

تکمیل حدود ۹ هزار خودرو ناقص سایپا در یک هفته

تحریریه اتومبیل فارسی شنبه، 02 بهمن 1400

تصمیم جدید وزیر صنعت برای برای جاده مخصوصی‌ها!

محمدعلی تیموری مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا شد

تحریریه اتومبیل فارسی چهارشنبه، 22 دی 1400

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام اتومبیل فارسیآپارات اتومبیل فارسیاینستاگرام اتومبیل فارسییوتیوب اتومبیل فارسیتلگرام اتومبیل فارسی

90 325 اتومبیل فارسی

Gif automobile Farsi 325 90

AutomobileFarsi FOWNIX 325x90

پیشنهاد اتومبیل فارسی

No Internet Connection