به محض نهایی شدن مذاکرات وین

تولید بنز در ایران دوباره آغاز خواهد شد

تحریریه اتومبیل فارسی شنبه، 24 ارديبهشت 1401

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام اتومبیل فارسیآپارات اتومبیل فارسیاینستاگرام اتومبیل فارسییوتیوب اتومبیل فارسیتلگرام اتومبیل فارسی

14010204

Gif automobile Farsi 325 90

MVM 14010209

پیشنهاد اتومبیل فارسی

No Internet Connection