سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو 

کانون سردفتران: الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفترخانه‌ها را قبول نداریم

تحریریه اتومبیل فارسی چهارشنبه، 24 شهریور 1400

دادستان کل کشور اعلام کرد

پایان یک دعوا، برگ سبز خودرو حکم سند مالکیت دارد

تحریریه اتومبیل فارسی دوشنبه، 15 شهریور 1400

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد

هزینه انتقال سند خودرو در دفترخانه به عهده خریدار است یا فروشنده؟

تحریریه اتومبیل فارسی دوشنبه، 17 خرداد 1400

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام اتومبیل فارسیآپارات اتومبیل فارسیاینستاگرام اتومبیل فارسییوتیوب اتومبیل فارسیتلگرام اتومبیل فارسی

oilpack

AutomobileFarsi NewArrizo5T

No Internet Connection